Clubul Sportiv Scolar Sighet

Atletism

 Antrenori:

prof. Oros Melinda

 antrenor Axeniuc Gabriel

Atletism

CSS Sighet

Baschet

Antrenori:

prof. Kosztelnik Emil

prof. Pop Alin

antrenor Boca Vasile

antrenor Gavaller Armand

Baschet

Clubul Sportiv Scolar Sighet

    Box

Antrenori:

antrenor Stetca Adrian

antrenor Bohotici Adi

Box

Clubul Sportiv Scolar Sighet

   Volei

Antrenori:

prof. Zoltan Attila

antrenor Codrea Tanta

Volei

Clubul Sportiv Scolar Sighet

  Fotbal

Antrenori:

antrenor Stan Tudor

 

Fotbal

CLUBUL SPORTIV SCOLAR

   SIGHETU MARMATIEI

PLAN MANAGERIAL

An scolar 2021-2022

PRIORITATI MANAGERIALE,OBIECTIVE MAJORE SI GENERALE

1.Asigurarea cresterii calitatii educatiei si performantelor sportive ale sportivilor CSS .

2.Asigurarea participarii cu rezultate bune si foarte bune la competitiile oficiale, amicale, nationale si internationale cuprinse in Calendarul Sportiv propriu , in cel al Federatiilor sportive de specialitate si al MECI.

3.Cresterea numarului de sportive si sportive din Loturile Nationale ale Romaniei:cadeti, juniori si seniori.

4.Proiectarea si implementarea unui sistem propriu de monitorizare si evaluare a sportivilor, similar foii de parcurs a elevului in scoala.

5.Dezvoltarea armonioasa a individului prin antrenamente specifice si educare igienico-sanitara.

OBIECTIVE GENERALE INDICATORI DE PERFORMANTA-OBIECTIVE SPECIALE

Planificarea, organizarea activitatii din CSS Sighetu Marmatiei.

Conducerea operationala, management educational.

Evaluarea corecta, partiala si finala a fiecarui compartiment.

Proiectarea, organizarea, planificarea activitatii la nivel de club.

Orientarea manageriala spre competitivitate si performanta.

Realizarea perfectionarii cadrelor didactice, stimularea activitatii de cercetare.

Activitatea financiar-contabila, secretariat si administrativ gospodareasca.

Asigurarea unui control si a unei indrumari eficiente.

Activitatea de control si indrumare privind calitatea procesului instructive-educativ.

Organizarea activitatii de evaluare a profesorilor antrenori a fiecarui compartiment si a fiecarei personae din CSS Sighetu Marmatiei

Nr.

Crt.

 ACTIUNI,

OBIECTIVE SPECIALE

ORIZONT DE TIMP TERMEN

RESPONSA

BILI

MASURI CONCRETE DE REALIZARE MIJLOACE DE VERIFICARE OBSERVATII
1. Curriculum 1 sept.-l nov.2021

Director

.Sefi catedra

Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului de invatamant si a celui territorial cu cele specifice unitatii CSS Sighetu Marmatiei.

Graficul sedintelor de catedra, ale Consiliului profesoral si Administrativ.
    1 sept.-l nov.2021

Inspector de specialitate

Director

.

Corelarea curriculum-ului national cu Regulamentul de organizare si functionare al CSS-urilor conform Ordinului 5336/14.11.200l si dezvoltarea regionala locala. Graficul sedintelor si intalnirilor individuale.
    1 oct.-1 nov.2021

Inspector de specialitate

Director

.

Procurarea si studierea documentelorcurriculare, elaborarea proiectelor activitatii extracurriculare in corelare cu cerintele curriculumului national si international pentru invatamantul sportiv si al federeatiilor de specialitate.

Mediatizarea ofertelor educative lansate catre institutii.

Pagini Web.

Graficul intalnirilor individuale , documentele comisiilor de evaluare.

    15 oct.-30nov.2021

Director

Stabilirea obiectivelor generale si speciale ale activitatii in functie de documentele oficiale.

Procurarea la nivelul institutiei a documentelor curriculare si ale anexelor acestora.

Pagini Web.

MECI

ISJ Maramures

Sedinte catedra

   

1 aug.- l oct.2021

Director

Asigurarea bazei logistice pentru activitatea sectiilor extracurriculare si concursuri judetene, interjudetene, nationale si internationale

Aplicarea documentelor curriculare aprobate la nivelul institutiei si pentru fiecare sectie in parte.

Pagini Web.

Graficul intalnirilor

pe catedra

    1 aug.-l sept.2021

Director

Intocmirea diagnozei mediului intern si a mediului extern al unitatii Analiza PEST si SWOT
    1 oct-permanent

Director

Sefi catedra

Asigurarea calitatii procesului instructiv-educativ pentru atingerea obiectivelor generale specifice de performanta ale CSS Sighetu Marmatiei. Fise individuale, informari
    1 oct-permanent

Director

Asigurarea caracterului stimulativ al curriculumu-lui local. Asistente, graficul intalnirilor individuale.
    1 sept.-l oct.2020

Inspector de specialitate

Director

Stabilirea planului de scolarizare aprobat de MECI, ISJ si Incadrarea Personalului in conformitate cu sectiile si grupele pe nivel de pregatire din CSS Sighetu Marmatiei.

Plan ISJ Maramures

Pagini Web

    Permanent

Director

Procurarea de programe, linii metodice, Buletine informative pe ramuri de sport si adaptarea lor la sectiile si grupele CSS Sighetu Marmatiei.

MECI

ISJ Dambovita

Federatii de specialitate

    1 aug.-l5 sept.2021

Director

.

Sefi catedra

Evaluarea profesorilor antrenori din CSS Sighetu Marmatiei cfm.Fisei de evaluare a postului. Fisa postului anexa 2
    1 sept.-l oct.2021

Sefi compartimente

Director

Elaborarea Proiectului de dezvoltare a resurselor umane recrutate, selectionate, utilizate, disponibilizate.  
    1 sept.-l5oct.2021

Sefi catedre

Director

Analiza resurselor umane implicate in procesul educational prin Planul de scolarizare si cuprinderea elevilor sportivi in grupe, sectii, in conformitate cu Normativele in vigoare.

Actiuni selectie

Fise inscriere

Fise angajament

Registrul de evidenta

    1 aug.-l5 oct.2021

Director

Estimarea si recrutarea personalului necesar conform resurselor prezente in concordanta cu specificul volumului activitatii. Recrutarea fostilor elevi sportivi ai CSS Sighetu Marmartiei.
    1 sept.-l oct.2021

Director

Sefi catedra

Consiliul Profesoral

Nominalizarea sefilor de catedra , profesorilor antrenori, reprezentanti ai parintilor , Administratiei Publice Locale care pot face parte din Consiliul de Administratie si prezentarea listei spre aprobare Consiliului Profesoral.  
    1-30 sept.2021

Director

.Administrator financiar de patrimoniu

Secretar

Incheierea contractelor indiviuale de munca pentru profesorii antrenori, recrutati de CSS sau repartizati de ISJ conform Planului de scolarizare al CSS Sighetu Marmatiei.

Serviciul Plan

Contracte individuale de munca

    1 sept.-l oct.2021

Inspector de specialitate

Director

Stabilirea Planului de scolarizare aprobat de MECI, ISJ Maramures si Incadrarea Personalului didactic in conformitate cu sectiile si grupele pe nivel de pregatire din CSS Maramures.

Plan ISJ Maramures

Pagini Web

    1 sept.-l oct.2021

Inspector de specialitate

Director

Stabilirea Planului de Scolarizare aprobat de MECI, ISJ Maramures si Incadrarea Personalului Didactic in conformitate cu sectiile si grupele pe nivel de pregatire din CSS Sighetu Marmatiei.

Plan ISJ Maramures

Pagini Web

    Permanent

Director

Procurarea de programe, linii metodice , Buletine Informative pe ramuri de sport si adaptarea lor la sectiile si grupele CSS Targoviste.

MECI

ISJ

Federatii de specialitate

    1 aug.-l5 sept.2020

Director

.Sefi catedra

Evaluarea profesorilor antrenori din CSS Sighetu Marmatiei cfm.Fisei de evaluare a postului Fisa postului anexa 3
    1 sept.-l oct.2021

Sefi compartimente

Director

Elaborarea Proiectului de dezvoltare a resurselor umane recrutate, selectionate, utilizate, disponibilizate.  
    1 sept.-l5oct.2021

Sefi compartimente

Director

Analizarea resurselor umane implicate in procesul educational prin Planul de scolarizare si cuprinderea elevilor sportivi in grupe, sectii in conformitate cu Normativele in vigoare.

Actiuni selectie

Fise inscriere

Fise Angajament

Registrul de evidenta

    1 aug.-l5 oct.2021

Director

Estimarea si recrutarea personalului necesar conform resurselor prezente in concordanta cu specificul volumului activitatii. Recrutarea fostilor elevi sportivi ai CSS Sighetu Marmatiei.
    1 sept.-l oct.2021

Director

Sefi catedra

Consiliul Profesoral

Nominalizarea sefilor de catedra, profesorilor antrenori, reprezentanti ai parintilor, Administratiei Publice Locale care pot face parte din Consiliul de Administratie si prezentarea listei spre aprobare Consiliului Profesoral.  
    1-30 sept.2021

Director

Administrator financiar de patrimoniu

Secretar

Incheierea contractelor indiviuale de munca pentru profesorii antrenori noi, recrutati de CSS sau repartizati de ISJ conform Planului de scolarizare al CSS Sighetu Marmatiei.

Serviciul Plan

Contracte individuale de munca

2 Resurse umane, personal didactic auxiliar si nedidactic, control evaluare

1 aug.-

1 sept.2021

Director

.Sefi compartimente

Acordarea calificativelor anuale si evaluarea personalului didactic auxiliar si nedidactic,conform Fisei postului pe compartimente.

Fisa postului

Organigrama

Procese -verbale

   

1 aug.-

1 sept.2021

Director

.Sefi compartimente

Elaborarea Proiectului de dezvoltare a resurselor umane, recrutarea , selectia, utilizarea, disponibilizarea.

Fisa postului

Organigrama

Procese -verbale

   

1 aug.-

1 sept.2021

Director

Sefi compartimente

Recrutarea se va efectua cu concursul agentiilor specializate sau prin intermediulunor modalitati specifice(Mass-media,etc.) Recrutarea fostilor elevi sportivi ai CSS Sighetu Marmatiei absolventi.
    1 -30 sept.2021

Director

Sefi compartimente

Idendificarea calitatilor, cunostintelor si talentelor personalului didactic auxiliar si nedidactic.Normarea si utilizarea personalului didactic auxiliar si nedidactic din subordine.

Plan trimestrial

Plan anual

Plan managerial

Compartimente

    1 -30 sept.2021

Director

.Sefi compartimente

Distribuirea sarcinilor curente pe baza competentelor subordonatilor si a convingerilor de implicare ale acestora.

Plan trimestrial

Plan anual

Plan managerial

Compartimente

    1 -30 sept.2021

Director

Sefi compartimente

Secretar

Incheierea contractelor de munca ale personalului didactic auxiliar si neidactic.

Contract de Munca

Cartea de Munca

   

1 sept.-

l5 sept.2021

Director

Sefi compartimente

Alcaturea dosarelor pe compartimente in anul 2014/2015 care cuprind:organigrama, evaluarea anului precedent 2014/2015, plan annual, plan managerial, schite, obiective, fisa postului pe compartiment-repartizare 2014/2015, arhiva 2014/2015.

Sefi compartimente

Administratori

Dosare standard

   

1 sept.-

l5 sept.2021

Director

Sefi compartimente

Alcatuirea unor fise noi de evaluare care sa cuprinda:graul de indeplinire al standardelor, asumarea responsabilitatilor, adecvarea complexitatii muncii. Fise de evaluare
    1 sept.-1 oct.2021

Director

Administrator financiar de patrimoniu

Sefi de catedra si de compartimente

Elaborarea si stabilirea Proiectului de Buget pe sectie, in conformitate cu normele in vigoare si Obiectivele de performanta pe sectii.

Conform Calendarelor competitionale,

Bugetului necesar lunar pe sectii, grupe cfm Obiectivelor de performanta.

    1 sept.-1 oct.2021

Director

Administrator financiar de patrimoniu

Sefi de catedra si de compartimente

Necesarul resurselor financiare si materiale se va estima in functie de numarul de elevi sportivi, volumul activitatilorcurriculare, obiectivelor de performanta ale clubului.

Conform Calendarelor competitionale,

Bugetului necesar lunar pe sectii, grupe cfm Obiectivelor de performanta.

    Permanent

Director

Administrator financiar de patrimoniu

Sefi de catedra si de compartimente

Consiliul de Administratie

Identificarea resurselor de finantare si repartizarea Bugetului alocat cfm.Legii pe capitole si Articole bugetare. Bugetul Alocat
3 Resurse materiale si financiare Permanent

Administrator financiar de patrimoniu(ISJ, CSS)

Directori

Sefi de catedra

Activitatea sportiva scolara de performanta din CSS este gratuita, fondurile necesare activitatii sunt asigurate de la Bugetul MEC prin ISJ, de la Primarie, din fonduri extrabugetare sau din alte surse de finantare legale-donatii, sponsorizari, contracte cu agentii economici.

Conform Calendarelor competitionale,

Bugetului necesar lunar pe sectii, grupe cfm Obiectivelor de performanta.

    1 sept.-1 oct.2021

Director

Administrator financiar de patrimoniu

Sefi de catedra si de compartimente

Elaborarea si stabilirea Proiectului de Buget si a Proiectelor de Buget pe sectie in conformitate cu Normativele in vigoare si a Obiectivelor de performanta pe sectii.

Conform Calendarelor competitionale,

Bugetului necesar lunar pe sectii, grupe cfm Obiectivelor de performanta.

    1 sept.-1 oct.2021

Directori

Administrator financiar de patrimoniu

Sefi de catedra si de compartimente

Elaborarea si stabilirea Proiectului de Buget si a Proiectelor de Buget pe sectie in conformitate cu Normativele in vigoare si a Obiectivelor de performanta pe sectii.

Conform Calendarelor competitionale,

Bugetului necesar lunar pe sectii, grupe cfm Obiectivelor de performanta.

    1 sept.-1 oct.2021

Directori

Administrator financiar de patrimoniu

Sefi de catedra si de compartimente

Necesarul resurselor financiare si materiale se va estima in functie de numarul de elevi sportivi, volumul activitatilorcurriculare, obiectivelor de performanta ale clubului.

Conform Calendarelor competitionale,

Bugetului necesar lunar pe sectii, grupe cfm Obiectivelor de performanta.

    Permanent

Directori

Administrator financiar de patrimoniu

Sefi de catedra si de compartimente

Consiliul de Administratie.

Identificarea resureselor de finantare si repartizarea Bugetului alocat conform Legii pe capitole si articole Bugetare. Bugetul alocat
    1 sept.-1 oct.2021

Directori

Administrator financiar de patrimoniu

Sefi de catedra si de compartimente

Elaborarea si stabilirea Proiectului de Buget si a Proiectelor de Buget pe sectie in conformitate cu Normativele in vigoare si a Obiectivelor de performanta pe sectii.

Conform Calendarelor competitionale,

Bugetului necesar lunar pe sectii, grupe cfm Obiectivelor de performanta.

    1 sept.-1 oct.2021

Directori

Administrator financiar de patrimoniu

Sefi de catedra si de compartimente

Necesarul resurselor financiare si materiale se va estima in functie de numarul de elevi sportivi, volumul activitatilorcurriculare, obiectivelor de performanta ale clubului.

Conform Calendarelor competitionale,

Bugetului necesar lunar pe sectii, grupe cfm Obiectivelor de performanta.

    1 sept.-1 oct.2021

Directori

Administrator financiar de patrimoniu

Sefi de catedra si de compartimente

Elaborarea si stabilirea Proiectului de Buget si a Proiectelor de Buget pe sectie in conformitate cu Normativele in vigoare si a Obiectivelor de performanta pe sectii.

Conform Calendarelor competitionale,

Bugetului necesar lunar pe sectii, grupe cfm Obiectivelor de performanta.

    Permanent

Directori

Administrator financiar de patrimoniu

Sefi de catedra si de compartimente

Consiliul de Administratie.

Identificarea resureselor de finantare si repartizarea Bugetului alocat conform Legii pe capitole si articole Bugetare. Bugetul alocat

 

PRIORITATI MANAGERIALE

1.Gasirea celor mai bune procedee, masuratori , norme si probe de control care sa asigure o maxima eficienta in etapele respective in functionarea sistemului de educatie fizica si sport pentru atingerea obiectivelor stabilite.

2..Elaborarea curricullumului pentru sectiile si grupele existente.

3.Cunoasterea de catre toti profesorii antrenori a dominantelor ariilor curricullare si a obiectivelor grupelor de incepatori, avansati, performanta, precum si proiectarea demersului didactic bazata pe directiile curricullumu-lui actual.

4.Aplicarea de catre tori profesorii antrenori din CSS Sighetu Marmatiei a celor mai bune principii privind invatarea, consolidarea, perfectionarea procesului-educativ care sta la baza elaborarii  curricullumu-lui .

5.Pregatirea pentru viata sociala a elevilor sportivi prin participarea lor la actiuni decizionale si activitati extracurricullare.

Probleme generale ale CSS Sighetu Marmatiei, resurse umane elevi-sportivi.

Proiectarea, organizarea, planificarea activitatii la nivelul catedrelorsi la nivelul profesorilor-antrenori.

Organizarea activitatii de evaluare a elevilor sportivi.

Activitatea de control/indrumare prin calitatea procesului insatructiv-educativ,

Cuprinderea intr-un recensamant/selectie a tuturor copiilor cu varsta de scolarizare clasele I-IV.

Cuprinderea elevilor sportivi selectionati pe grupe de nivele de varsta.

Completarea efectivelor de elevi sportivi pentru gr.de avansati.

Proiectarea, organizarea la nivelul-sef de catedra si prof.antrenor

Elaborarea Planului annual pe etape.

Activitatea de control si indrumare privind calitatea procesului instructiv-educativ si organizarea activitatii de evaluare a elevilor sportivi.

Nr

Crt

 ACTIUNI,

OBIECTIVE SPECIALE

ORIZONT DE TIMP TERMEN

RESPONSA

BILI

MASURI CONCRETE DE REALIZARE MIJLOACE DE VERIFICARE OBSERVATII
1.

Resurse umane, elevi sportivi.

Activitatea de evaluare.

Proiectarea, planificarea.

1 sept.- l5 oct.2021

Profesori

antrenori

Sefi catedra

Desfasurarea unei actiuni de selectie si cuprinderea elevilor din clasele I-IV printr-un riguros recensamant pentru formarea grupelor de incepatori si completarea celor de avansati.

Fise selectie
    1 sept.- l5 oct.2021

Profesori

antrenori

Sefi catedra

Inspector de specialitate

Director

Elevii sportivi selectionati pentru CSS Sighetu Marmatiei vor fi grupati in clase compacte altele decat cele cu program sportiv, unitatile de invatamant de pe raza localitatii.

Fise selectie

Plan scolarizare

Cereri

    1 sept.- l5 oct.2021

Profesori

antrenori

Sefi catedra

Inscrierea elevilor sportivi in CSS Sighetu Marmatiei pe baza cererii de inscriere tip. Cerere de inscriere tip
    1 sept.- l oct.2021

Profesori

antrenori

Sefi catedra

Instructor sportiv

Constituirea grupelor de elevi sportivi pe sectii si nivel de pregatire care sa ramana valabile pe tot parcursul anului chiar daca unii evei sportivi au fost transferati ori sau retras din activitatea sportiva.

Caietul antrenorului

Registrul de evidenta a sportivilor pe sectii si grupe.

    Permanent

Profesori

antrenori

Sefi catedra

Director

Completarea efectivelor se poate face pe parcursul intregului an scolar cu elevii sportivi din grupele de nivel inferior care indeplinesc cerintele de selectie/promovare.

Cerere angajament tip

Registrul de evidenta.

    1 sept.2021-permanent

Profesori

antrenori

Sefi catedra

Cuprinderea., trecerea si promovarea elevilor sportivi in cadrul grupelor de la un nivel la altul conform obiectivelor stabilite.

Cerere angajament tip

Registrul de evidenta.

    1 sept.- l oct.2021

Profesori

antrenori

Director

Elaborarea instrumentelor de evaluare corespunzatoare formelor de evaluare a elevilor sportivi pentru indrumarea in vederea respectarii metodologiei si planificarii.

Evidenta probelor si normelor de control

Informari.

    1 sept.- l oct.2021

Profesori

antrenori

Director

Discutarea in cadrul comisiilor /catedrelor metodice a metodologiei de evaluare a elevilor sportivi. Sedinte catedra
    1 sept.- l oct.2021

Profesori

antrenori

Director

Elaborarea probelor si normelor de control pe sectii, catedre si nivel de pregatire .

Elaborarea si aplicarea bateriilor de teste pentru selectie pe baza aptitudinilor pentru tamurile de sport din CSS Sighetu Marmatiei.

Probe si norme de control.

   

Testarea I

1nov.2021

Testarea II

15 mai 2022

Sefi catedra

Profesori

antrenori

Director

Testarea elevilor sportivi conform normelor si probelor pentru a se observa nivelul de pregatire si progresul realizat.

Probe si norme de control.

    Permanent

Director

Sefi catedra

Urmarirea si indeplinirea obiectivelor de performanta pe grupe si sectii pe durata anului competitional stabilite de conducerea unitatii. Grafice de atingere a obiectivelor intermediare si finale.
    Permanent

Director

Sefi catedra

Adaptarea metodelor de evaluare a procesuluiinstructiv-educativ- la specificul potentialului uman implicat-elevi sportivi.

Probe si norme de control.

Informari

    Permanent

Directori

Sefi catedra

Urmarirea parcurgerii evolutiei sportive la competitii in conformitate cu obiectivele de performanta stabilite. Informari
    1 sept.- l oct.2021

Sefi catedra

Directori

Instructor sportiv

La nivelul sefului de catedra

Programul de activitate annual si pe etapa, registrul activitatii si al membrilor acestora, evidenta membrilor catedrei, incadrarea profesorilor antrenori pe grupe si niveluri de instruire, Calendarul Sportiv intern si international ,evidenta participarii elevilor la competitii si rezultatele obtinute, evidenta nominala a elevilor convocati la Loturile Nationale, norme si probe de control.

Caietul antrenorului si sefului de catedra

Registrele de control

Dosar portofoliu sectie si profesor.

    1 sept.- l oct.2021

Sefi catedra

Directori

Antrenori

La nivelul profesorului antrenor

Graficul anual de pregatiresportiva, planul de pregatire pe etape(mezociclu), catalogul pe grupe, caietul prof./antrenor, planificari calendaristice, proiectari didactice sau schite de lectii, calendarul sportiv competitional, evidenta participarii la competitii si rezultatele obtinute, masuratori antropometrice, fise medicalefise individuale, evidenta normelor si probelor de control, graficul sedintelor cu parintii.

Caietul antrenorului si sefului de catedra

Registrele de control

Dosar portofoliu sectie si profesor.

6 Proiectarea, organizarea, planificarea activitatii la nivel de club. 1 sept.- l oct.2021

Director

Consiliul de Administratie

Stabilirea compartimentelor de lucru si alcatuirea organigramei de functionare a unitati CSS Sighetu Marmatiei.

Organigrama

Dosare compartimente

    1 sept.- l5 sept.2021

Director.

Consiliul de Administratie

Se vor desemna responsabilitati pe catedre si functii pe compartimente. Grafic sedinte
    1 sept.- l5 sept.2021

Director

Consiliul de Administratie

Stabilirea normelor si responsabilitatilor urmatorilor:Director Adjunct, sef catedra, sefi compartimente si se va preciza sfera de competenta, decizia fiecaruia.

Grafice

Sedinte

Decizii

    1 sept.- l5 sept.2021

Director

Consiliul de Administratie

Se vor stabili sarcinile principale ale fiecarui compartiment pentru intretinerea si dezvoltarea bazei materiale existente.

Grafice

Sedinte

Decizii

   

1 oct.2021

Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Completarea Regulamentului de ordine interioara pe club si sectii cu ultimele normative, decizii, circulare. MEC, ISJ, ANS, COR,Decizii interne.
    1 sept.- l5 sept.2021

Director

Sefi catedre

Se vor intocmi orarul pe sectii si grupe cfm.Planului de scolarizare, toate in raport cu spatiile de lucru. Grafic, orare, spatii lucru, condica prezenta.
    1 sept.- l5 sept.2021

Directori

Sefi compartimente

Elaborarea si prezentarea Planului Managerial, planurilor de activitate pe compartimente, planurilor pe sectii. Dosarele sefilor de catedra si compartimente.
    1 sept.- Permanent

Directori

Sefi catedre si compartimente

Se vor elabora programe concrete de lucru si se vor discuta acestea in Consiliul Profesoral si de Administratie. Programe din dosarele sefilor de catedra si compartimente.
    1 sept.- Permanent

Directori

Consiliul Profesoral

Consiliul de Administratie

Elaborarea   si stabilirea graficului, temelor Consiliului Profesoral si Consiliul de Administratie Dosare Consiliului Profesoral si Consiliul de Administratie
    1 sept.- l oct.2021

Directori

Administrator financiar de patrimoniu

Analiza activitatii-Raportul annual de activitate ca baza de discutie pentru planurile de activitate pe compartimente.  
    1 sept.- l oct.2021

Director

Sefi de catedre

Sefi  de  compartimente

Documentele de evidenta si analiza la nivelul clubului;

-programul managerial , annual de activitate, semestrial de activitate sau pe etape, tematica sedintelor.

-Consiliul Profesoral:tematica sedintelor Consiliului de Administratie, Regulamentul de ordine interioara, Fisa postului personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, Planul de scolarizare annual.

-Organigrama clubului si a catedrelor pe ramura de sport, Raportul annual si semestrial al activitatii, dosarele cu:cerere de inscriere, protocoale, transferuri, contracte, etc.

Condica de prezenta a cadrelor didactice si a persoanalului didactic auxiliar si nedidactic.

Orarul lectiilor de antrenament, registrele de inspectie scolara, unic de control, procese verbale, Consiliul de Administratie si Profesoral.

Toate Registrele au un numar de inregistrare, sunt legate, numerotate, semnate, stampilate pe fiecare pagina.
7 Orientarea manageriala spre competitivitate si performanta. 1 sept2021-1 sept.2022

Director

Depistarea, selectionarea si inscrierea sectiilor  clubului a celor mai importante elemente(elevi, sportivi)din judet, din tara si asigurarea celor mai bune conditii pentru realizarea obiectivelor de performanta.

Fise inscriere

Fise angajament

Registre evidenta

    Permanent

Director

Urmarirea intaririi starii de sanatate si cresterea rezistentei organismuluila factorii de mediu ai elevilor sportivi. Fise medicale individuale
    Permanent

Director

Educarea elevilor sportivi in spiritul dragostei fata de culorile clubului si reprezentarea cu cinste in competitii a CSS Sighetu Marmatiei.

Informari

Sedinte catedra

Sedinte cu parintii

Sedinte individuale

    Permanent

Director

CSS Sighetu Marmatiei trebuie sa contribuie cu mijloace specifice la realizarea idealului educational al scolii romanesti, la formarea capacitatilor intelectuale si fizice ale elevilor sportivi.

Informari

Sedinte catedra

Sedinte cu parintii

Sedinte individuale

    Permanent

Director

Eforturile noastre se vor canaliza pentru crearea tuturor conditiilor ca nivelul de performanta sa fie tot mai ridicat iar CSS Sighetu Marmatiei sa continue sa fie principalul reper al performantei sportive din judet.

Informari

Sedinte catedra

Sedinte cu parintii

Sedinte individuale

    Permanent

Director

Atragerea si implicarea factorilor de decizie, administrative, locale precum si altor persoane fizice si juridice in fenomenul sportiv national. Intalniri lunare, trimestriale cu autoritatile locale.
    Permanent

Director

Stimularea comunicarii deschise si activitati de petrecerea impreuna a unor momente de timp liber-sarbatori traditionale, aniversari, pentru tot personalul CSS Sighetu Marmatiei.

Impartasirea noilor angajati din experienta si atragerea spre club a fostilor elevi-sportivi.

Sedinte individuale

Sindicat

   

1 sept.

Permanent

Director

Monitorizarea modului in care cadrele didactice desfasoara activitatea de predare-invatare. Fise de observare.
   

1 sept.

Permanent

Director

Sefi catedra

Restructurarea retelei de selectie in functie de indicii demografici, de programele de dezvoltare la nivelul local si regional.

Dosare selectie

Grafice selectie

Informari

   

1 sept.

Permanent

Director

Sefi catedra

Consilierea profesorilor/antrenori in functie de nevolie specifice identificate in club(management strategic, resurse umane, conflictelor, financiar, calitatii)

Sedinte individuale

Grafice de consiliere

   

1 sept.

Permanent

Director

Director Adjunct

Asigurarea transparentei in luarea deciziilor si in gestionarea fondurilor acordate prin bugetul local si din venituri proprii. Consiliul de Administratie si Profesoral
   

1 ianuarie 2022

Permanent

Director

Monitorizarea aplicarii in toate sectiile a unor programe coerente de educatie prin sport. Fisa observare.
    1 sept-1 oct.2021

Director

Elaborarea si realizarea unor programe privind intarirea disciplinei in timpul procesului instructiv-educativ de combatere si de prevenire a delicventei juvenile si altele timpurii.di Programe
    1 oct 2020-sept.2021

Director

Administrator financiar de patrimoniu

Procurarea de materiale sportive si echipament sportiv pentru toate sectiile clubului in functie de Bugetul aprobat, obiectivele realizate in anul competitional trecut si obiectivele de performanta propuse pentru anul competitional actual.

Buget

Oferte

8 Realizarea perfectionarii profesorilor antrenori, stimularea activitatii de cercetare. 1 sept. 2020-Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Realizarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului didactic din CSS Sighetu Marmatiei cfm.Normelor metodice elaborate de MECI, Federatii, ANS, ISJ. Grafice de perfectionare
    1 sept. 2021-Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Indrumarea profesorilor si antrenorilor de a participa la toate cursurile de perfectionare organizate de MECI, Federatii, ANS, ISJ,CCD. Sedinte individuale.
    1 sept. 2021-Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Se va stimula participarea profesorilor antrenori la perfectionarea prin reciclarea centralizata si prin examene pentru obtinerea gradelor didactice si ale categoriilor de antrenori. Sedinte individuale.
    1 sept. 2021-Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Se va stimula activitatea de cercetare pedagogica pe care cadrele didactice doresc sa o faca.

Monitoare oficiale

Programe

    1 sept. 2021-Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Se vor cauta modalitati de stimulare a cadrelor didactice cu preocupari deosebite pe linia perfectionarii.

Monitoare oficiale

Programe

    1 sept. 2021-Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Evaluarea ofertei educationale si a performantelor pe baza criteriilor de monitorizare, evaluare si a indicatorilor de performanta stabiliti. MEC, ISJ.
    1 sept. 2021-Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Cultivarea unei conduite evaluative si autoevaluative la fiecare cadru didactic.

Fisa observare

Fise evaluare

   

15 oct.2021

Permanent

Director

Consiliul

Profesoral si de Administratie

Derularea unor cursuri de formare a cadrelor didactice privind orientarea si consilierea vocationala.

Sedinte ale Consiliului Profesoral, Administratie

tabele de prezenta

    01.02.2022 Director Proiectarea, organizarea si desfasurarea de cursuri de formare continua pentru profesorii antrenori.Adecvarea cursurilor de formare la nevoile clubului cu teme specifice. Calendarul de perfectionare al CCD.
9 Activitatea financiar contabila, secretariat si administrativ 1 oct2021-1 sept.2022

Director

Adm.financiar

Sefi compartimente

Planificarea judicioasa a muncii si colaborarea corespunzatoare intre compartimente.

Atragerea de noi parteneri pentru sustinerea activitatii de performanta din club

Planificare

Sedinte individuale

Sedinte cu compartimentele

    1 oct2021-1 sept.2022

Director

Director Adjunct

Adm.financiar

Sefi compartimente

Membrii compartimentelor vor cunoaste si respecta fiecare etapa a muncii, respectand termene de realizare a diferitelor operatii din CSS Sighetu Marmatiei.

Dosare

Sefi compartimente

Grafic de lucru

    Permanent

Adm.financiar

Sefi compartimente

Necesitatile semnalate de subcompartimente vor fi analizate de seful contabil inainte de supunerea aprobarii lor conducerii.

Referate

Cereri de necesitate

    Permanent

Adm.financiar ISJ

Adm.financiar  CSS Sighetu Marmatiei

Director

Activitatea sportiva de performanta din CSS Sighetu Marmatiei este gratuita, pentru fonduri necesare activitatii care sa asigure de la Bugetul de Stat de catre MECI.Prin ISJ , precum si din alte surse de finantare legale de la Bugete, parteneriate sau sponsorizari.

Regulamentul CSS-urilor

Regulamentul de ordine interioara.

    Permanent

Director

Adm.financiar

Participarea si obtinerea unor rezultate bune sau foarte bune la competitiile nationale, internationale, jocurileolimpice, campionatele mondiale, europene, balcanice ale elevilor sportivi din sectiile si grupele CSS Sighetu Marmatiei.

Dosare sefi compartimente

Cereri de necesitate

Note de receptie.

    Permanent

Director

Adm.financiar

Asigurarea utilitatilor instalatiilor sanitare, termice, electrice, alimentare cu apa. Procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor.
    Permanent

Director

Adm.financiar

Realizarea reparatiilor capitale ale clubului in cazul in care se primeste finantare cfm.Proiectelor.

Consilieri compartiment

Investitii

    Permanent

Director

Adm.financiar

Asigurarea materialelor didactice necesare procesului de antrenament pentru fiecare sectie. Referate de necesitate.
    Permanent

Director

Adm.financiar

Continuarea programului de dotare cu fond de carte de specialitate din club. Abonamente ANS, COR, ISJ, Federatii de specialitate
    Permanent

Director

Adm.financiar

Executarea obiectivelor de investitii in vederea asigurarii conditiilor igienico-sanitare in club. Procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor.
    Permanent

Director

Adm.financiar

Organizarea unor intalniricu sefii de catedra si compartimente cu Consiliile locale in scopul analizarii nevoilor administrativ-gospodaresti din club.

Acorduri de parteneriate

Liste de necesitate.

    Permanent

Director

Adm.financiar

Continuarea programului de dotare cu mobilier corespunzator cu nevoile clubului cu finantare de la MECI. Lista de inventar
    Permanent

Director

Adm.financiar

Asigurarea utilitatilor instalatiilor sanitare, termice, electrice, alimentare cu apa. Procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor.
    Permanent

Director

Adm.financiar

Realizarea reparatiilor capitale ale clubului in cazul in care se primeste finantare cfm.Proiectelor.

Consilieri compartiment

Investitii

    Permanent

Director

Adm.financiar

Asigurarea materialelor didactice necesare procesului de antrenament pentru fiecare sectie. Referate de necesitate.
    Permanent

Director

Adm.financiar

Continuarea programului de dotare cu fond de carte de specialitate din club. Abonamente ANS, COR, ISJ, Federatii de specialitate
10 Organizarea activitatii de evaluare a personalului didactic, nedidactic, didactic auxiliar Permanent

Directori

Sefi catedra

Sefi compartimente

Cunoasterea programului de activitate din fiecare compartiment in detaliu.

Informari

Orare

Programe

    15 sept-15 oct.2021

Directori

Sefi catedra

Sefi compartimente

Se vor elabora grafice(planuri) de control pentru fiecare membru al compartimentului de comanda in sfera de competenta, care sa asigure informarea completa asupra desfasurarii activitatii. Grafic de control
    Permanent

Directori

Sefi catedra

Sefi compartimente

Se va asigura indrumarea, cunoasterea si extinderea experientei pozitive.

Discutii individuale

Sedinte.

    Permanent Consiliul de Administratie Se va actiona permanent pentru rezolvarea situatiilor negative.

Discutii individuale

Sedinte.

    15 sept-15 oct.2021

Directori

Sefi catedra

Sefi compartimente

Membrii compartimentelor  vor cunoaste si respecta fiecare etapa  a muncii respectand termenele de realizare a diferitelor operatiuni din CSS Sighetu Marmatiei.

Programe

Dosare compartimente.

    Permanent Sefi catedra

Realizarea unei evaluari corecte si obiective:

in faza initiala

evaluare continua, periodica

Fisa evaluare anuala/profesor/sectie/grupa, documentele comisiilor interne de evaluare continua.

PRIORITATI MANAGERIALE, OBIECTIVE MAJORE SI GENERALE

 

1.Atragerea si implicarea factorilor de decizie, administrative, locale, precum si a altor persoane fizice, juridice in fenomenul sportiv judetean si national.

2.Dezvoltarea competentelor de participare la viata unei societati deschise si democratice si pregatirea pentru viata sociala a elevilor sportivi.

3.Colaborarea cu ISJ, MECI, Federatiile Sportive Nationale, Primarie, Prefectura, DSJ D-ta, AJF D-ta, DS D-ta, ISJ Politie.

4.Crearea unui climat care sa asigure un parteneriat intre manageri, sefi catedra, profesori antrenori, elevi sportivi si parinti.

5.Cultivarea in randul elevilor sportivi a spiritului de disciplina prin practicarea  organizata si sitematica a ramurilor sportive.

6Participarea si obtinerea unor rezultate bune si foarte bune la competitile nationale, internationale, jocurile olimpice, Campionatele Mondiale, Europene, Balcanice ale elevilor sportivi din sectiile si grupele Clubului Sportiv Scolar Sighetu Marmatiei.

7.Activitati de informare si propaganda in mass-media locala-nationala in legatura cu performantele obtinute de elevii sportivi.

OBIECTIVE GENERALE INDICATORI DE PERFORM.OBIECTIVE SPECIALE
Identificarea nevoilor de esucatie ale comunitatii locale si posibilitatile de satisfacere in cadrul normativ existent si cu resursele disponibile.

Dezvoltarea relatiilor comunitare.

Implicarea CSS Sighetu Marmatiei in relatii cu institutii ale comunitatii locale.

Relatiile CSS Sighetu Marmatiei cu parteneri, cu parintii, cu mass-media.

Nr.

Crt.

 ACTIUNI,

OBIECTIVE SPECIALE

ORIZONT DE TIMP TERMEN

RESPONSA

BILI

MASURI CONCRETE DE REALIZARE MIJLOACE DE VERIFICARE OBSERVATII
    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Programe de activitati comune, parteneri sociali pe baza contractelor formulate si asigurarea functionarii permanente si integrale si intregii baze materiale din club.

Oferta clubului

Planul de Scolarizare

Proiectul de incadrare

Proiectul de Buget

    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Monitorizarea implicarii reprezentantilor comunitatii locale in solutionarea problemelor curente ale clubului, dezbatute in cadrul Consiliului de Administratie.

Oferta clubului

Planul de Scolarizare

Proiectul de incadrare

Proiectul de Buget

    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Popularizarea exemplelor de bune practici referitoare la diversificarea ofertei curricullare in cadrul Cercurilor metodice, seminarii sau prin publicarea acestora in reviste de specialitate.

Procese -verbale

Articole publicate.

11 Implicarea CSS-ului in relatii cu institutii ale comunitatii locale. Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Informarea tuturor categoriilor  si organizatiilor interesate  beneficiare in legatura  cu activitatea clubului si cu programele de reforma.

Informari

Procese -verbale

    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Stabilirea relatiilor cu ISJ de Politie, Pompieri,

Contracte

Protocoale, etc.

    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Realizarea de parteneriate educationale pentru asigurarea instruirii practice a elevilor sportivi in conditii reale. Acorduri de parteneriat incheiate
    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Organizarea unor intalniri de lucru cu reprezentantii Comitetului Judetean de sprijin.

Organizarea unor intalniri de lucru cu reprezentantii Comitetului Local de sprijin.

Procese -verbale
   

15 sept-1 dec.2021

15 ian.-15 mart.2022

Director

Consiliul de Administratie

Consilierea profesorilor antrenori pentru identificarea de parteneri pentru grupele si sectiile care doresc sa initieze proiecte comunitare Graficul activitatii de consiliere.
    1 ian-15 aprilie 2022

Director

Consiliul de Administratie

Organizarea unor sesiuni de informare-formare cu profesorii metodisti , cu profesorii antrenori pentru obtinerea de finantari prin proiecte. Procese -verbale
    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Oferirea unor servicii comunitatii de catre CSS Sighetu Marmatiei. Programe.
13 Relatiile CSS Targoviste cu partenerii Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Colaborarea cu toate scolile generale, liceele din judet si din tara pentru selectionarea celor mai buni elevi sportivi pentru sportul de performanta.

Protocoale

Contracte.

    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Colaborarea cu CSS-urile, LPS-urile, Clase cu Program, cluburi, departamente, cluburi particulare  de acelasi profil din tara si din strainatate.

Protocoale

Contracte.

    1 sept-1 oct 2021

Director

Consiliul de Administratie

Realizarea contractelor cu scolile si liceele care dispun de Sali de Sport si terenuri in aer liber unde-si desfasoara activitatea anumite sectii din CSS Sighetu Marmatiei.

Protocoale

Contracte

    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Realizarea de parteneriate educationale pentru asigurarea instruirii practice a elevilor sportivi in conditii reale. Acorduri de parteneriat incheiate
    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Organizarea unor intalniri de lucru cu reprezentantii Comitetului Judetean de sprijin.

Organizarea unor intalniri de lucru cu reprezentantii Comitetului Local de sprijin.

Procese -verbale
   

15 sept.-dec.2021

15 ian.-15 mart.2022

Director

Consiliul de Administratie

Consilierea profesorilor/antrenori pentru identificarea de parteneri pentru grupele si sectiile care doresc sa initieze  proiecte comunitare. Graficul activitatii de consiliere
    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Realizarea de parteneriate educationale pentru asigurarea instruirii practice a elevilor sportivi in conditii reale. Acorduri de parteneriat
    1 ian-15 april.2022

Directori

Consiliul de Administratie

Organizarea unor sesiuni de informare-formare cu profesorii metodisti , cu profesorii antrenori pentru obtinerea de finantari prin proiecte. Procese -verbale
    Permanent

Directori

Consiliul de Administratie

Oferirea unor servicii comunitatii de catre CSS Sighetu Marmatiei. Programe
    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Alcatuirea, reactualizarea protocoalelor de colaborare cu Cluburile Sportive din judet, tara si anumiti agenti economici privind spatiile de lucru, sponsorizari, transferuri, promovarea sportivilor. Protocoale, contracte
    1 sept-1 oct.2021

Director

Profesori antrenori

Formarea Comitetelor de Parinti  pe grupe si sectii. Procese -verbale
    1 sept-1 oct.2021

Director

Profesori antrenori

Realizarea graficului de intalnire cu parintii pentru comunicarea situatiei elevilor sportivi.

Procese -verbale

Grafice

    Permanent

Consiliul de Administratie

 Consiliul Profesoral

Sefii de catedra

Imbogatirea fonduluide materialesi mijloace specifice procesului instructiv-educativ si ofertarea unor servicii  educationale adresate parintilor in sprijinul beneficiului reciproc.

Procese -verbale

Protocoale

Contracte.

    Permanent

Consiliul de Administratie

 Consiliul Profesoral

Sefii de catedra

Contracte cu agentii economici , ONG-uri si alte organizatii care au ca scop prestari reciproce pentru asigurarea celor mai bune conditii materiale si umane din CSS Sighetu Marmatiei.

Procese -verbale

Protocoale

Contracte.

    Permanent

Consiliul de Administratie

 Consiliul Profesoral

Sefii de catedra

Crearea unui climat care sa asigure un parteneriat real intre parinti si club.

Procese -verbale

    Permanent

Profesori

Antrenori

Atragerea parintilor pentru participarea la competitiile desfasurate conform Calendarelor Competitionale.

Procese -verbale

Sedinte

 Calendare competitionale

    Permanent

Profesori

Antrenori

Atragerea parintilor in actiuni de sponsorizare privind competitiile, imbunatatirea bazei-materiale, lucrari de igienizare.

Procese -verbale

Sedinte

Contracte.

    Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Alcatuirea, reactualizarea protocoalelor de colaborare cu Cluburile Sportive din judet, tara si anumiti agenti economici privind spatiile de lucru, sponsorizari, transferuri, promovarea sportivilor.

Protocoale

Contracte.

15 Relatiile cu mass-media

1 sept.2020-

Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Sefi catedre

Crearea unei pagini Web cu informatii  despre performantele  si activitatea CSS Sighetu Marmatiei. Pagini Web
   

1 sept2020-

Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Sefi catedre

   
   

1 sept.2021-

Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Sefi catedre

Popularizarea performantelor elevilor sportivi participanti la concursurile nationale, internationale, rezultate. Mass-media
   

1 sept.2021

Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Sefi catedre

Activitati de informare a mass-mediei locale si nationale in legatura cu noutatile si evenimentele privind conferintele, comunicatele de presa, articolele referitoare la CSS Sighetu Marmatiei. Mass-media
   

1 sept.2021-

Permanent

Director

Consiliul de Administratie

Sefi catedre

Aducerea la cunostinta comunitatii locale a rezultatelor sportive la competitiile nationale si internationale. Mass-media

 

DIRECTOR CSS SIGHETU MARMATIEI

Prof.KOSZTELNIK EMIL                                

Share

Sectii sportive

Newsletter

Vreau sa primesc pe e-mail informatii:Joomla Extensions powered by Joobi


baschet graph