Clubul Sportiv Scolar Sighet

Atletism

 Antrenori:

prof. Oros Melinda

 antrenor Axeniuc Gabriel

Atletism

CSS Sighet

Baschet

Antrenori:

prof. Kosztelnik Emil

prof. Pop Alin

antrenor Boca Vasile

antrenor Gavaller Armand

Baschet

Clubul Sportiv Scolar Sighet

    Box

Antrenori:

antrenor Stetca Adrian

antrenor Bohotici Adi

Box

Clubul Sportiv Scolar Sighet

   Volei

Antrenori:

prof. Zoltan Attila

antrenor Codrea Tanta

Volei

Clubul Sportiv Scolar Sighet

  Fotbal

Antrenori:

antrenor Stan Tudor

 

Fotbal

Nr. 16/23.01.2020

ANUNT CONCURS POST VACANT PERSONAL NEDIDACTIC

INGRIJITOR I,DURATA NEDETERMINATA- 1 NORMA

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011,privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant (ingrijitor I ,durata nedeterminata ,1 norma si muncitor I ,dutata nedeterminata, 1 norma), va rugam sa publicati in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a, din data de 22.03.2020 urmatorul anunt:

Clubul Sportiv Scolar Sighetu Marmatiei, organizeaza concurs pentru ocuparea a postului vacant

-ingrijitor, 1 norma, perioada nedeterminata

Conditii specific pentru ocuparea posturilor

Are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

Are varsta minima de 18 ani reglementata de prevederile legale;

Are capacitatea deplina de exercitiu;

Are o stare corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

 

Studii generale sau studii medii

Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatanamt;

Disponibilitatea pentru munca in doua schimburi;

Raspunde de starea de curatenie si igiena in sectorul repartizat;

Raspunde de inventarul incredintat;

Stie sa foloseasca ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie;

Cunostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI;

Probe de concurs

Concursul consta in 3 etape successive, dupa cum urmeaza:

1.Selectia dosarelor de inscriere;

2.Proba scrisa si proba practica;

3.Interviu;

Dosarul de concurs

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1.Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii;

2.Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;

4.Copia carnetului de munca, conform cu originalul si revisalul;

5.Cazierul judiciar;

6.Fisa medicala de aptitudini eliberata de medicina muncii

7.Curicullum vitae;

Perioada de desfasurare a concursului

Depunerea dosarelor sa va face in perioada de 29.01.2020-11.02.2020 la sediul unitatii intre orele 9.00-14 .00 la secretariat

Proba scrisa si proba practica

Proba scrisa 18.02.2020 la sediul unitatii intre orele 9-12

Proba de interviu 18.02.2020, de la orele 12, la sediul unitatii de invatamant

Proba practica 18.02.2020, la sediul unitatii intre orele 14-16

Bibliografie de concurs ingrijitor

Legea nr. 319/2016 –a Securitatii si Sanatatii in Munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare Cap.IV.Obligatiile lucratorilor;

Legea nr. 477/2004-Privind Codul de conduit a personalului contractual de autoritatile si institutiile publice CAP:II. Norme generale de conduit profesionala a personalului contractual , art. 7

Legea nr. 53/2003 actualizat Codul muncii, Raspundere disciplinara, art. 247-art. 525

Curatarea si dezinfectia

Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru ingrijitor

DIRECTOR

PROF. KOSZTELNIK EMIL

Share

Sectii sportive

Newsletter

Vreau sa primesc pe e-mail informatii:Joomla Extensions powered by Joobi


baschet graph